Będzie Żłobek na Złocieniu

Gmina Miejska Kraków ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie, w okresie nie później niż od 2 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. dla dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Szczegóły.