Uwaga! Planowane zmiany w komunikacji miejskiej

O remarszrutyzacji czyli „poprawie” istniejącej sieci komunikacyjnej i wyznaczeniu na nowo optymalnych tras przewozowych słyszał zapewne już każdy. Pod koniec zeszłego roku zespół specjalistów ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji przedstawił delegatom z rad dzielnic dwa proponowane warianty zmian. Obydwa z nich radykalnie zmieniają trasy autobusów i tramwajów, ilość linii oraz wprowadzają nową numerację tramwajów; nie ma także już autobusów przyspieszonych oraz linii autobusowych kursujących po I obwodnicy.

Obydwa przedstawione warianty są niekorzystne dla naszej dzielnicy. Za wyjątkiem poprawy częstotliwości (wariant I: co 6 i 12 minut, wariant II: co 7-8 minut oraz co kwadrans), zmniejsza się zarówno liczba linii oraz kursów.

W obydwu wariantach (pomijając zapełnione autobusy jadące z Wieliczki: 204, 244, 304), Bieżanów zostaje tylko z dwoma autobusami, jadącymi w stronę centrum tj. 173 oraz 144, natomiast 522 w ogóle znika. Dodając do tego brak 103 i 163 daje to 9 kursów na godzinę mniej spod Prokocimia Szpitala. Zmniejsza się również liczba tramwajów do 20 kursów na godzinę (obecnie 21).

Zmniejsza się więc liczba kursów (choć reforma komunikacyjna zakładała ich wzrost jako jeden z głównych postulatów!), tymczasem jak wskazują statystyki ilość mieszkańców w Bieżanowie na przestrzeni lat się nie zmieniała, do tego budowane są nowe bloki. Jednocześnie do węzła komunikacyjnego pod szpitalem w Prokocimiu doszły nowe potoki pasażerskie z Niepołomic (301), Wieliczki (304), Krzyszkowic (244) czy Os. Złocień (183). A niedługo mają przybyć kolejni pasażerowie, którzy będą się przesiadać na terenie dzielnicy XII: 301 będzie miał dodatkowe przystanki między Wieliczką a Niepołomicami, planuje się również wydłużenie 133 do Wieliczki. Niestety pomimo tego, w ostatnim czasie ilość połączeń do centrum miasta zamiast wzrosnąć, maleje. Ograniczana oferta powoduje przesiadanie się pasażerów do samochodów, co z kolei prowadzi do dalszego ograniczania kursów i koło się zamyka. Dostaliśmy już takie zgłoszenia od mieszkańców.

W wariancie pierwszym Bieżanów traci istotne względem przemieszczeń pasażerów połączenie z Nową Hutą oraz rejonem Ronda Mogilskiego. Do niedawna istniały trzy możliwości komunikacji pomiędzy tymi dzielnicami: linia 163, 522 oraz 9. Do Ronda Mogilskiego kursowała linia 51. Tymczasem po reformie aż trzy linie z Kurdwanowa mają jeździć w tym kierunku.

Chcielibyśmy również zaznaczyć, że po skróceniu linii 163 do Powstańców Wielkopolskich wielu mieszkańców prosiło o przywrócenie starej trasy. Badania potoków ZIKiT wykazały, że na kurs tej linii przypadało nawet po osiemdziesiąt osób, co przecież jest wynikiem niemałym! Sporo mieszkańców zwracało się do nas z propozycjami utworzenia nowej linii z naszej dzielnicy, przez rejony ul. Półłanki, Klasztornej do Kombinatu. Taka linia zapewniłaby szybki dojazd, a jednocześnie stała w zgodzie z założeniami reformy, prowadzącymi do unikania dublowania autobusów i tramwajów. Naszą propozycją jest, by linia ta zaczynała trasę na Os. Na Kozłówce, co pomogłoby również mieszkańcom tego rejonu, którzy wraz z likwidacją linii 103 stracili jedyny sposób dojazdu.

Również i mieszkańcy Złocienia w obu wariantach pozostali ze skróconym autobusem 125 do ul. Ofiar Dąbia, choć linia ta powinna jechać dalej do Ronda Grzegórzeckiego i Mogilskiego, które są ważnymi węzłami przesiadkowymi do wielu rejonów miasta. Brak połączenia z autobusami w kierunku Olszy jest sporym utrudnieniem –  linie te nie dojeżdżają dalej w obu wariantach niż do Ronda Grzegórzeckiego, a większość będzie dostępna dopiero z Ronda Mogilskiego.

Nowością jest wprowadzenie dwóch nocnych linii tramwajowych, z których jedna będzie dojeżdżać do Bieżanowa Nowego (63).

Porównując przedstawione warianty – korzystniejszy dla mieszkańców wydaje się być wariant W-1. Niestety po głębszej analizie żadne z proponowanych rozwiązań nie jest możliwe do akceptacji. W związku z tym Rada Dzielnicy XII pod koniec listopada zeszłego roku wystosowała pismo, iż jest w stanie zaopiniować pozytywnie proponowane zmiany komunikacyjne, jednak tylko i wyłącznie pod warunkiem uwzględnienia poniższych sugestii:

 1. Wydłużenie linii 194 z CH Bonarka przez Kamieńskiego, Aleksandry do Bieżanowa Nowego (w wariancie pierwszym) / wydłużenie linii 173 z Ronda Grunwaldzkiego przez Kamieńskiego, Teligi do Bieżanowa Nowego (w wariancie drugim).
 2. Przetrasowanie linii tramwajowych –  Bieżanów i Kurdwanów powinny mieć po jednej linii do centrum i po jednej w rejon Ronda Mogilskiego.
 3. Uruchomienie nowej trasy autobusowej z osiedla Na Kozłówce przez ul. Ćwiklińskiej, Półłanki i Klasztorną do Kombinatu.
 4. Wydłużenie linii 125 w kierunku Rond Grzegórzeckiego i Mogilskiego (lub 185 w wariancie drugim i ominięcie przejazdu przez ul. Obrońców Modlina).
 5. Wydłużenia linii 183 do pętli Prokocim UJ (wariant drugi).
 6. Uruchomienia weekendowych kursów nocnej linii autobusowej Bieżanów Nowy –  Osiedle Złocień.
 7. Powrotu linii 133 (w wariancie pierwszym) pod szpital w Prokocimiu i zwiększenia częstotliwości jej kursowania do co 18 minut/ połączenia linii 133, 133a i 133b w jedną linię (w wariancie drugim) i przywrócenia częstotliwości jej kursowania do trzech-czterech razy na godzinę.

Niestety w zarekomendowanej miastu przez zespół specjalistów ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji poprawionej wersji wariantu pierwszego, w grudniu 2011, uwzględniono tylko jedną uwagę Rady Dzielnicy XII tj. dotyczącą linii 133.

Na kolejnym spotkaniu, związanym z omawianiem ostatecznej wersji remarszrutyzacji, które to odbyło się 17.01.2012 w siedzibie ZIKiT z przedstawicielami rad dzielnic wyrażono chęć dalszej dyskusji nad zmodyfikowanym wariantem W-1. Ponownie złożone uwagi mają być rozpatrzone przez ZIKiT, a następnie w wersji ostatecznej przedstawione Radzie Miasta do akceptacji. Pytanie tylko czy Rada Miasta zagłosuje nad przyjęciem zmian komunikacyjnych, które to budzą tyle zastrzeżeń i nie uwzględniają w pełni korekt zgłoszonych przez Rady Dzielnic.

Ponieważ obecnie wybranym wariantem jest W-1, uwzględniającym powrót 133 i 183 na obecne trasy oraz przekierowanie linii 194 na Ruczaj, złożone propozycje przez Radę Dzielnicy wyglądają następująco:

 1. Wydłużenie linii 124 i 424 z Ronda Grunwaldzkiego przez Kamieńskiego, Aleksandry do Bieżanowa Nowego (w wariancie pierwszym) / wydłużenie linii 173 z Ronda Grunwaldzkiego przez Kamieńskiego, Teligi do Bieżanowa Nowego (w wariancie drugim).
 2. Powrót linii 173 do Bieżanowa Nowego na trasie: Teligi – Aleksandry –  Bieżanów Nowy.
 3. Przetrasowanie linii tramwajowych –  Bieżanów i Kurdwanów powinny mieć po jednej linii do centrum i po jednej w rejon Ronda Mogilskiego.
 4. Uruchomienie nowej trasy autobusowej z osiedla Na Kozłówce przez ul. Ćwiklińskiej, Półłanki i Klasztorną do Kombinatu.
 5.  Wydłużenie linii 125 w kierunku Rond Grzegórzeckiego i Mogilskiego.
 6. Uruchomienia weekendowych kursów nocnej linii autobusowej Bieżanów Nowy –  Osiedle Złocień.

 Tomasz  Kropiowski