Likwidacja Gimnazjum nr 31

Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 31, przy ul. Spółdzielców 5 w Krakowie. Za uchwałą głosowało 22 radnych, 17 było przeciw, 3 osoby wstrzymały się.

Wcześniej Rada Miasta Krakowa odrzuciła poprawkę Radnej Grażyny Fijałkowskiej, która zakładała połączenie Gimnazjum nr 31, przy ul. Spółdzielców w Krakowie z SP nr 123 i przeniesienie całej szkoły do budynku SP nr 123. Za poprawką głosowało 14 osób, przeciw było 25, 5 radnych wstrzymało się od głosu.