Sesja Nadzwyczajna

W dniu 28 października 2013 r. odbyła się Sesja Nadzwyczajna Rady Dzielnicy XII, zwołana w związku z koniecznością wyboru zadań inwestycyjnych realizowanych przez Radę w roku bieżącym. W wyniku rozstrzygnięcia przez ZIKiT przetargu na zadanie pn. Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż ulic Ćwiklińskiej i Teligi, od ulicy Telimeny w kierunku ulicy Konrada Wallenroda, okazało się, że najkorzystniejsza oferta znacznie przekracza możliwości finansowe Rady Dzielnicy XII.  Na całość zadania (wraz z modernizacją skrzyżowania oraz wykonaniem ścieżki rowerowej) Rada przeznaczyła kwotę 100 000 zł, mając na uwadze kosztorysy podobnych zadań realizowanych w Dzielnicy. Okazało się, że wyłoniona w drodze przetargu najkorzystniejsza oferta było o ponad 200 000 zł droższa. Realizacja tego zadania za kwotę ponad 300 000 zł byłaby nieopłacalna, w związku z czym Rada Dzielnicy XII podjęła decyzję o przeniesieniu tych środków (100 000 zł) na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Lipowskiego. Jest to jedyne obecnie zadanie, które posiada prawomocne pozwolenie na budowę, w związku z czym istnieje realna szansa, że w ramach dodatkowych środków uda się zrealizować nie tylko długo oczekiwaną modernizację ulicy, ale również wykonanie przy niej chodnika.