Konsultacje społeczne w sprawie dni wolnych od handlu

Prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Rady Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Miejskiej Kraków.