Pobierz wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe

Logo Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuję, że od dnia 16 marca 2015r. Ministerstwo Finansów udostępniło nową usługę na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów: Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR – Pre – Filed tax Return).

Logo Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze


Wstępnie wypełnione zeznanie w 2015 r. adresowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które zobowiązane są do rozliczenia rocznego za 2014 r. na formularzu PIT-37. Usługa dostępna jest zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem. Istnieje możliwość także rozliczenia jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR – PIT-37) udostępnione przez administrację podatkową, przygotowane jest wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2014 r. otrzymanych od płatników. Nie obejmuje ono m. in. przychodów otrzymywanych od organów rentowych (np. ZUS). Jeśli więc podatnik otrzymał przychody od organów rentowych musi je uwzględnić (dopisać) w zeznaniu.

Usługa ta to dodatkowa pomoc mająca sprawić, by składanie zeznania podatkowego było jeszcze prostsze, gdyż podatnik nie będzie musiał wypełniać sam zeznania podatkowego – zrobi to za niego administracja podatkowa.

Należy jednak pamiętać, że usługa ta nie polega na tym, że to administracja podatkowa składa za nas zeznanie – wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe jest to bardziej propozycja rozliczenia, z której podatnik może skorzystać lub nie.

Nadal dostępne pozostaje składanie zeznania PIT-37 na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo.

Wstępnie wypełnione zeznanie ma jednak ograniczać do minimum nasz obowiązek związany z rozliczeniem rocznym. Pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników. To także wygoda, prostota i szybkość.

Szczegółowe informacje znajdują się na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce „Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe”