Projekty budżetu obywatelskiego w Dzielnicy XII

Budżet Obywatelski 2015

Budżet obwytelski 2015

Zakończył się termin składania projektów dzielnicowych do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Dzielnicy XII Bieżnaów-Prokocim zgłosili do niego 21 zadań.

Projekty zadań dzielnicowych zgłoszony do budżetu obywatelskiego w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim:

 

Tytuł Przedmiot projektu Koszt
REWITALIZACJA PARKU DWORSKIEGO ŁĄCZĄCEGO TEREN SP 124, DWORU CZECZÓW I BIEŻANOWIANKI I UTWORZENIE W NIM PARKU MIEJSKIEGO

Rewitalizacja ma połączyć teren ze Sz. Podst.124 i teren wokół Dworu Czeczów, aby umożliwić spędzanie wolnego czasu na łonie przyrody, jak tez dać możliwość do aktywnego wypoczynku. Park w zasadzie już istnieje, jednak w fatalnym stanie. Należałoby zaopatrzyć go w Alejki, ławki, oświetlenie, nowe nasadzenia, dokonać niezbędnej wycinki uszkodzonego drzewostanu.

80.000
REWITALIZACJA SKWERU SŁUŻACEGO REKREACJI NA OSIEDLU NA KOZŁÓWCE

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja skweru poprzez odnowienie infrastruktury (nawierzchnia alejek spacerowych, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie) oraz rekultywację zieleni (obsianie trawą, dosadzenie drzew i krzewów ozdobnych)

80.000
ALEJKA SPACEROWA

Projekt dotyczy wykonania alejki spacerowej w miejscu istniejącej ścieżki łączącej chodnik przy ul. Spółdzielców 3 z chodnikiem przy bloku ul. Na Kozłówce 4a

45.000
MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE FILII Nr 14,16 i CZYTELNI GŁÓWNEJ PBP

Projekt zakłada zakup nowości wydawniczych, audio buków i e-booków dla mieszkańców Dz. XII, wyposażenie filii bibliotecznych nr 14 i 16 PBP w Krakowei w niezbędny sprzęt , taki jak funkcjonalne regały, stoliki dla dzieci, żaluzje okienne oraz urządzenia multimedialne: rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, ksero), kserokopiarka i wyposażenie Czytelni Głownej w 10 czytników e-booków.

52 000
MODERNIZACJA 2 ŁAZIENEK DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 180

Projekt dotyczy modernizacji 2 łazienek dla dzieci w Samorządowym przedszkolu nr 180 w Krakowie. Modernizacja będzie polegała na remoncie pionu kanalizacyjnego, na wymianie fliz i terakoty, sanitariatów wraz z bateriami.

34 700
POPRAWA ZDROWIA ORAZ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY BIEŻANÓW-PROKOCIM POPRZEZ SPORT I AKTYWNOŚC FIZYCZNĄ

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych z Dzielnicy XII w centrum Rozwoju Com-Com Zone ul. Kurczaba 29.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży: nauka i doskonalenie pływania, półkolonie w okresie ferii zimowych i wakacji, wycieczki rowerowe w sezonie wiosenno- letnim.

Zajęcia dla seniorów: pływalnia z sauną, nauka i doskonalenie pływania, zajęcia Aqua aerobik oraz nornic wal king, rehabilitacja, odnowa biologiczna, zabiegi kosmetyczne.

63 800
REMONT JEZDNI I CHODNIKA W OBRĘBIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGORŻĄKA ORAZ WYMIANA WIATY PRZYSTANKOWEJ

Remont chodnika i nawierzchni jezdni przy przystanku MPK os. Rżąka- wymiana wiaty przystankowej na nową.

80.000
KREATYWNA STREFA GIER I MIASTECZKO RUCHU DLA DZIECI

Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym Sz. Podst. 61 i rozmieszczenie tam oznakowania Miasteczka Ruchu oraz wykonanie Strefy Gier ruchowych i edukacyjnych- miejsca, w którym dzieci z Dzielnicy XII będą mogły zdawać egzamin na kartę rowerową, uczyć się zasad ruchu drogowego. Zaplanowane jest rozmieszczenie kreatywnych gier (klasy, labirynty, gry edukacyjne i poprawiające koordynację)

79 840
REMONT CHODNIKA PRZED SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 117 W KRAKOWIE

Remont chodnika położonego na posesji i prowadzącego do Szkoły Podstawowej nr 117 przy ul. Kurczaba 15.

19 594,17
ZAKUP KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 117 W KRAKOWIE

Zakup lektur szkolnych i książek beletrystycznych, popularno – naukowych do biblioteki uczniowskiej w Sz. Podst. Nr 117

2 000
PLAC ZABAW DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 117

Zadanie obejmuje:

1. zakup i instalację urządzeń zabawowych

2. zakup i montaż ogrodzenia

78 739,58
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE ULIC MAŁA GÓRA – IMIELNA- BIEŻANOWSKA

Przedmiotem projektu jest wykonanie nowej drogi dojazdowej o nawierzchni betonowej lub asfaltowej w miejscu obecnej ścieżki biegnącej do Przedszkola 28 przy ul. Duża Góra 30, wzdłuż budynków mieszkalnych o adresie Duża Góra 32E, 32F, 32G, Imielna 3B, Imielna 3C, Imielna 4, do drogi prowadzącej do ul. Bieżanowskiej. Dodatkowo planuje się wykonanie chodnika łączącego projektowaną drogę z posesją obejmującą budynki mieszkalne przy ul. Imielnej 3B oraz Imielnej 3C.

104 800
ŚCIEŻKA DLA PIESZYCH ŁĄCZĄCA UL. BIEŻANOWSKĄ Z UL. MAŁA GÓRA

Budowa ścieżki dla pieszych łączącej ul. Bieżanowską z ulicą Duża Góra.

80 000
WSPARCIE DLA ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH PRZY DOMIE KULTURY DWÓR CZECZÓW

Projekt ma na celu dofinansowanie zespołu/chóru „Bieżanowskie Trubadurki”, którego siedziba jest Dom Kultury z siedzibą w Dworze Czeczów w Krakowie. Chodzi o środki na pokrycie niektórych wydatków i dalszy rozwój zespołu m.in. zakupienie strojów, w tym regionalnych, ozdób dekoracyjnych dla pań i panów, sprzętu audio – wizualnego: kamera, głośniki, mikrofony, itp.

35 000
TOR KOLARSKI BMX RACING ELEMENTY-MAŁY PUMP TRACK Budowa ziemnego toru kolarskiego z elementami BMX Racin, pump- track wraz z elementami ścieżki zdrowia 55 000
HARCÓWKA- POMIESZCZENIA DLA HARCERZY SZCZEPU UROCZYSKO- KRAKÓW BIEŻANÓW-PROKOCIM W ZRUJNOWANEJ DOBUDÓWCE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 124

Odbudowa budynku dawnego mieszkania nauczycielskiego przy Sz. Podstawowej nr 124 od strony Dworu Czeczów z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne dla harcerzy szczepu Uroczysko-I etap.

60 000
POMPOWNIA WODY Z ROKU 1890- REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU

Rewitalizacja budynku zabytkowej Pompowni wody pitnej z roku 1890 z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne parku Sportowego i dla celów Izby Pamięci z historią Bieżanowa.

30 000
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC: HELENY, BARBARY I ĆWIKLIŃSKIEJ

Przebudowa skrzyżowania ul. Ćwiklińskiej, Heleny i Barbary

80 000
PRZEBUDOWA BAZY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 29

Wykonanie nowej nawierzchni na boisku do koszykówki

80 000
BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU ULIC: FACIMIECH-PODLESIE NA MOŚCIE NA DRWINCE.

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu ulic: Facimiech – Podlesie na moście na rzece Drwince, w celu zapewnienia wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacji pieszej pomiędzy os. Piaski Wielkie i os. Na Kozłówce. 

100 000
WSPÓLNY PROJEKT EDUKACYJNY DLA KRAKOWSKICH UCZNIÓW – CZĘŚĆ DZIELNICOWA DLA DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkól podstawowych, gimnazjum i innych

119 500