Nocne sklepy alkoholowe

Mieszkańcy interweniując często w Radzie Dzielnicy XII skarżą się na kłopotliwe „ nocne sklepy alkoholowe” i wnioskują o ograniczenie godzin ich funkcjonowania szczególnie w punktach mieszczących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

Wszystkie interwencje mieszkańców traktujemy bardzo poważnie i po rozpoznaniu na posiedzeniach komisji przekazujemy w formie uchwał do Wydziału Urzędu Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Na jedną z ostatnich uchwał Rada Dzielnicy XII 1 1 marca 2016 r. otrzymała pisemne wyjaśnienie , którego obszerne fragmenty poniżej cytujemy:

Prezydent Miasta Krakowa w ubiegłych latach wielokrotnie występował do Ministerstwa Zdrowia i innych ministerstw z pismami , zawierającymi postulaty zmian w prawie , w szczególności z wnioskiem o nadanie samorządom prawa do ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu .Należy bowiem podkreślić, iż w chwili obecnej ani Prezydent Miasta Krakowa, ani Rada Miasta Krakowa , nie posiadają uprawnień do ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych – czy to w drodze decyzji administracyjnej , czy też w formie uchwały rady gminy. Możliwość wprowadzenia tego typu ograniczeń musiałaby wynikać z upoważnienia na poziomie ustawy. Warto zaznaczyć, iż problem konieczności ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu był jednym z najczęściej zgłaszanych postulatów podczas konsultacji społecznych dotyczących zmian w prawie lokalnym regulującym sprzedaż

Niezależnie od powyższego , wspólne działania Urzędu Miasta Krakowa , Policji i Straży Miejskiej doprowadziły do wzmożonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych ( przede wszystkim całodobowych sklepów alkoholowych) , na działalność których wpływały skargi i interwencje mieszkańców . Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej a także pracownicy Urzędu Miasta Krakowa , kontrolując sklepy prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych ujawniają naruszenia prawa w tym zakresie , co stanowi następnie podstawę do prowadzenia postępowań o cofnięcie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”.

Zwracamy się do mieszkańców aby zauważone i powtarzające się incydenty przy sklepach z napojami alkoholowymi zgłaszali na Policje oraz Straż Miejską. Sygnały od mieszkańców pomogą w likwidowaniu uciążliwych dla mieszkańców punktów sprzedaży napojów

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim