Wystawa interaktywna „Nanoświat na Żabiej”

W Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 w Krakowie w roku szkolnym 2015/2016 realizowany jest międzynarodowy projekt IRRESISTIBLE w ramach współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem projektu jest wspieranie zaangażowania uczniów w proces odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (ang. Responsible Research and Innovation – RRI) oraz zwiększenie świadomości na temat RRI poprzez podniesienie ich wiedzy o badaniach naukowych.

W ramach projektu zajmujemy się najnowszymi osiągnięciami w zakresie nanonauk i nanotechnologii. To temat bardzo popularny, ale by go dobrze zrozumieć nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk, jako ośrodkiem badawczym zajmującym się nanotechnologią. Tam uczestniczyliśmy w ciekawym wykładzie „Biomimetyka – przyroda inspiruje naukowców” wygłoszonym przez Panią dr Ewelinę Jarek oraz zwiedzaliśmy laboratoria.

Gościliśmy również u nas w szkole Pana dr Roberta Sochę, pracownika naukowego tegoż Instytutu. Opowiadał o swojej pracy, przybliżył nam tematykę i metodykę badań naukowych, najnowszych odkryć i innowacji oraz uczestniczył w dyskusji z uczniami na temat idei RRI (odpowiedzialnych badań naukowych). Uczniów najbardziej interesowały następujące zagadnienia: Czy każdy może być naukowcem? W jaki sposób wybiera się tematy do badań? Jak są finansowane badania? Czy naukowcy, planując i wykonując swoje badania, powinni się kierować zasadami moralnymi (pojęciem dobra i zła)? Czy wynalazek spowoduje jakieś szkody? Jesteśmy przekonani, że takie właśnie spotkania młodzieży i naukowców przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy o najnowszych osiągnięciach oraz edukacji przyrodniczej społeczeństwa.

Zajęcia w ośrodku naukowym oraz nasze badania w szkole wyjaśniły, jak ważne są materiały hydrofobowe i samoczyszczące szyby, co to jest ferrofluid, jaka jest rola nanozłota, czy jonów srebra. Zaopatrzeni w teorię zabraliśmy się do tworzenia eksponatów interaktywnych oraz wspólnego przygotowania wystawy złożonej z tych eksponatów. Aby dobrze przygotować się do tego zadania zwiedzaliśmy wystawę interaktywną w muzeum UJ Collegium Maius „Wszystko… jest liczbą”. Celem wystawy jest popularyzowanie matematyki i ukazanie, że matematyka towarzyszy nam we wszystkich aspektach naszego życia. Mieliśmy możliwość poprzez eksperyment zrozumieć twierdzenia Pitagorasa, wyjaśnić, co to jest trójkąt Pascala i trójkąt Sierpińskiego, czym są fraktale a czym grafy. Jednak najbardziej zaangażowało nas ułożenie sześcianu z różnokształtnych klocków, w którym są tylko dwa rozwiązania, nam udało się znaleźć jedno. Wizyta w muzeum miała nas zapoznać z zasadami budowania eksponatów interaktywnych, więc były również warsztaty poprowadzone przez Pana dr Macieja Kluzę.

Wystawa w naszej szkole odbędzie się 10 maja 2016r., jest w całości zaprojektowana i przygotowana przez uczniów III E, którzy pracując w kilkuosobowych zespołach tworzą: gry i plakaty interaktywne „Nanodetektyw doskonały”, „Nanolabirynt”, „Rozmiar na znaczenie”, „Nanotablica”, „Przeciwdeszczowe technologie”, „Naukowiec – kto to?” Jeden z naszych eksponatów pojedzie na wystawę do muzeum UJ Collegium Maius, która będzie dostępna dla zwiedzających od 18 maja 2016 r.

Uczniowie klasy III E Gimnazjum nr 32 w Krakowie
opiekun projektu: Danuta Żuchowska

klasa III E