XXXII sesja rady dzielnicy XII

XXII sesja Rady Dzielnicy XII

14 marca odbędzie się XXXII sesja Rady Dzielnicy XII. Przedstawiamy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to posiedzenie

XXII sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXXII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

w dniu 14 marca 2017 r. godz. 18:30

/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie XXXII sesji.

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Dzielnicy XII z dnia 14.02.2017 r.

4. Podjęcie uchwał:

Druk Nr 1 (projekt zarządu) w sprawie: wstąpienia Pana Filipa Franczaka do składu Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

Ślubowanie nowego członka Rady Dzielnicy XII

Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie: rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

Druk Nr 3 (Projekt uchwały Przewodniczącego Zarządu) w sprawie: wyboru członka Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

Druk Nr 4 (projekt zarządu) w sprawie: rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Druk nr 5 (Projekt uchwały Przewodniczącego Zarządu) w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Druk nr 6 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.

Druk nr 6 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 7 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 8 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 9 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 10 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 11 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 12 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 13 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 14 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 15 ( projekt Komisji Architektury) w sprawie: ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Druk Nr 16 (( projekt Komisji Architektury) w sprawie: ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Druk nr 17 (projekt zarządu) w sprawie: zawarcia kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku przy al. Dygasińskiego 25

Druk Nr 18 (projekt zarządu) w sprawie: wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej dot. opracowania projektu –koncepcji Parku Aleksandry Północ i Południe.

Druk Nr 19 (projekt zarządu) w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno – usługowego z garażem podziemnym, miejscami postojowymi naziemnymi dla samochodów osobowych oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Republiki Korczakowskiej w Krakowie.”

Druk Nr 20 (projekt zarządu) w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno – usługowego z garażem podziemnym, miejscami postojowymi naziemnymi dla samochodów osobowych oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Republiki Korczakowskiej w Krakowie.”

Druk Nr 21 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok.

Druk Nr 22 (projekt zarządu) w sprawie: zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

Druk Nr 23 (projekt zarządu) w sprawie: zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

Druk Nr 24 (projekt zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. pomnika na Wzgórzu Kaim w Bieżanowie.

Druk Nr 25 (projekt zarządu) w sprawie: korekty uchwały Nr XXX/391/2017 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2017-2018.

Druk Nr 26 (projekt zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/278/16 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII na rok 2017.

Druk Nr 27 (projekt Komisji Rewizyjnej) w sprawie propozycji zmian do Statutu Dzielnic Miasta Krakowa

5. Wolne wnioski

6. Ogłoszenia i komunikaty

7. Zakończenie sesji.

Download (PDF, 7.36MB)