XXXIV sesja rady dzielnicy

16 maja odbędzie się XXXIV sesja Rady Dzielnicy XII. Przedstawiamy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to posiedzenia.


Porządek obrad

XXXIV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

w dniu 16 maja 2017 r. godz. 18:30

/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie XXXIV sesji.

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Dzielnicy XII z dnia 11.04.2017 r.

4. Podjęcie uchwał:

Druk Nr 1 (projekt komisji Infrastruktury) w sprawie: ustawienia znaku D1 na skrzyżowaniu Ulicy Jerzmanowskiego z ulicą Kurczaba.

Druk nr 2 (projekt komisji Infrastruktury) w sprawie: ustawienia lustra poprawiającego widoczność przy ul. Konrada Wallenroda, na wysokości wjazdu do bloku nr 59.

Druk Nr 3 (projekt Komisji Bezpieczeństwa) w sprawie: montażu progów zwalniających na ulicach: Sucharskiego i Smolenia.

Druk nr 4 (projekt zarządu) w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2018.

Druk nr 5 (projekt Komisji Zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 6 (projekt Komisji Zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 7 (projekt Komisji Zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 8 (projekt Komisji Zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 9 (projekt Komisji Zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 10 (projekt Komisji Zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 11 (projekt zarządu) w sprawie: korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2017 roku.

Druk nr 12 ( projekt komisji Architektury) w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 351/369, 351/371/351/32, 351/430, 351/397, 351/432 obr. 55 Podgórze przy ul. Jerzmanowskiego 33a w Krakowie .

Druk Nr 13 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok.

Druk Nr 14 (projekt zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wykonania przebudowy ul. Żabiej.

5. Wolne wnioski

6. Ogłoszenia i komunikaty

7. Zakończenie sesji.

 

 

 

Download (PDF, 5.48MB)