Dzielnicowe projekty w budżecie obywatelskim 2017

budżet obywatelski 2017 logo

Znana jest już lista zaakceptowanych projektów mieszkańców zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Z Dzielnicy XII dopuszczono 12 koncepcji.

budżet obywatelski 2017 logo

1. Lipowskiego Volleyball Park

Projekt zakłada wybudowanie profesjonalnego boiska do siatkówki plażowej na terenie KS Bieżanowianka przy ul. Lipowskiego 5, dostępnego dla wszystkich mieszkańców Bieżanowa i pobliskich osiedli.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/1512-lipowskiego-volleyball-park


2. Poznaj swoją historię – Bieżanów-Prokocim

W ramach projektu zorganizowane zostaną inscenizacje wydarzeń historycznych przez grupy rekonstrukcyjne na terenie dzielnicy. Inscenizacje te mają służyć zwiększeniu świadomości krakowian na temat historii swojego kraju ,miasta i dzielnicy.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/1898-poznaj-swoja-historie-biezanow-prokocim


3. „Multimedia edukacyjne” dla społeczności Dzielnicy XII

Multimedia Edukacyjne to wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych do działań edukacyjnych, badawczych dla młodszych i dorosłych obywateli dzielnicy. Organizacja „Szkoły dla Rodziców i Opiekunów” oraz „KINA RODZINNEGO”.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/1790-multimedia-edukacyjne-dla-spolecznosci-dzielnicy-xii


4. Siłownia na świeżym powietrzu na terenie K.S. Bieżanowianka

Budowa ogólnodostępnej siłowni na świeżym powietrzu na terenach klubu sportowego K.S Bieżanowianka

https://budzet.dialoguj.pl/projects/1464-silownia-na-swiezym-powietrzu-na-terenie-k-s-biezanowanka


5. Biblioteka Nowości Pełna

Fundusze z Budżetu Obywatelskiego pomogą wzbogacić księgozbiór filii i będą miały znaczący wpływ na poprawę czytelnictwa w Krakowie. Celem projektu jest systematyczne powiększanie księgozbioru o nowe atrakcyjne tytuły.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/2059-biblioteka-nowosci-pelna


6. Wyśpiewana lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim

Wyśpiewane „Lekcje (…) z Jackiem Kaczmarskim” nareszcie w DZIELNICY XII! Zabawa słowem i muzyką! Słowa-klucze: gitara, śpiew, konkursy, ekfrazy, historie, postacie. Śpiewająco: wykładowcy, artyści, animatorzy.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/2152-wyspiewana-lekcja-historii-i-sztuki-z-jackiem-kaczmarskim


7. Kreatywna strefa gier i miasteczko ruchu dla dzieci

Odnowienie nawierzchni asfaltowej przy SP nr 61 i rozmieszczenie tam oznakowania miasteczka ruchu oraz wykonanie strefy gier ruchowych i edukacyjnych – stworzenie miejsca, w którym dzieci z dzielnicy XII będą mogły m.in. zdawać egzamin na kartę rowerową.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/2086-kreatywna-strefa-gier-i-miasteczko-ruchu-dla-dzieci


8. Biblioteka Nowości Pełna

Fundusze z Budżetu Obywatelskiego pomogą wzbogacić księgozbiór filii i będą miały znaczący wpływ na poprawę czytelnictwa w Krakowie. Celem projektu jest systematyczne powiększanie księgozbioru o nowe atrakcyjne tytuły.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/2059-biblioteka-nowosci-pelna


9. Zagospodarowanie placu zabaw

Plac zabaw dla uczniów postawienie zestawów zabawowych odpowiednich dla dzieci starszych i młodszych. Wybudowanie piaskownic, zaopatrzenie w ławki, stoliki i kosze na śmieci

https://budzet.dialoguj.pl/projects/1579-zagospodarowanie-placu-zabaw


10. Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/2000-mali-ratownicy


11. Nasz jest ten kawałek osiedla – odnowa przestrzeni wspólnej

Projekt zakłada odnowę terenu zielonego w przestrzeni wspólnej Osiedla Na Kozłówce. Teren ten znajduje się między ulicami Okólną i Spółdzielców, a placem zabaw i Przedszkolem nr 87.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/1822-nasz-jest-ten-kawalek-osiedla-odnowa-przestrzeni-wspolnej


12. Ogród pochłaniający zanieczyszczenia

Projekt polega na zagospodarowaniu pasa zieleni wzdłuż chodnika roślinnością posiadającą zdolności pochłaniania zanieczyszczeń atmosferycznych wraz z wykonaniem tablic informacyjno-edukacyjnych dot. m.in. zdrowotnej funkcji roślin w mieście.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/2093-ogrod-pochlaniajacy-zanieczyszczenia

Więcej informacji na temat projektów dzielnicowych, jak również miejskich znaleźć można tutaj.

 

terminy glosowania BO