XXXV sesja rady dzielnicy XII

Zapowiedź XXXV sesji Rady Dzielnicy 12

6 czerwca 2017 r. o godz. godz. 18:30 odbędzie się XXXV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to posiedzenie.

Zapowiedź  XXXV sesji Rady Dzielnicy 12

Porządek obrad
XXXV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 6 czerwca 2017 r. godz. 18:30
/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie XXXIV sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał:

Druk nr 1 (projekt Komisji Zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 2 (projekt Komisji Zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 3 (projekt Zarządu ) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok.
Druk Nr 4 (projekt Zarządu ) w sprawie: opinii sprzedaży części działki nr 370/1 o pow. ok. 0,0030 ha położonej w obrębie 56 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Bieżanowskiej.
Druk Nr 5 (projekt Zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta dot. termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola  nr 176.
5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.

Download (PDF, 1.79MB)