XXVI sesja rady dzielnicy XII

Zapowiedź XXVI sesji

4 lipca 2017 r. o godz. godz. 18:30 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to posiedzenie.

Zapowiedź XXVI sesji

Porządek obrad

XXXVI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

w dniu 4 lipca 2017 r. godz. 18:30

/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

 

1. Otwarcie XXXVI sesji.

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Dzielnicy XII

4. Projekty uchwał:

 

Druk nr 1 (projekt Komisji Infrastruktury ) w sprawie: zabudowy progów zwalniających na ul. Złocieniowej oraz znaku ograniczenia prędkości do 30 km/h.

Druk nr 2 (projekt Komisji Infrastruktury ) w sprawie: zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych w rejonie ul. Teligi, na wysokości sklepu Biedronka i placu handlowego.

Druk nr 3 (projekt Komisji Architektury) w sprawie: opinii sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 7/1 i 8/1, położonych w Krakowie, obr. 104 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Druk nr 4 (projekt Komisji Architektury) w sprawie: opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z pomieszczeniami usługowymi/ lub biurowymi przy ul. Aleksandry w Krakowie.

Druk Nr 5 (projekt Zarządu ) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok.

Druk Nr 6 (projekt Zarządu ) w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2018.

Druk Nr 7 (projekt Zarządu ) w sprawie: przekazania w trwały zarząd terenu kortów tenisowych zlokalizowanych przy ul. Smolenia

 

5. Wolne wnioski

6. Ogłoszenia i komunikaty

7. Zakończenie sesji.

 

Download (PDF, 3.74MB)