XXVII sesja rady dzielnicy XII

29 sioeprnia 2017 r. o godz. godz. 18:30 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to posiedzenie.

 

Porządek obrad

XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

w dniu 29 sierpnia 2017 r. godz. 18:30

/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie XXXVIII sesji.

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Dzielnicy XII

4. Projekty uchwał:

Druk nr 1 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok.

Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie: korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2017 roku.

Druk nr 3 (projekt zarządu ) w sprawie: opinii sprzedaży udziału ¼ części działki nr 302 o pow. 0,0045 ha, położonej w obrębie 50 jedn. ewidencyjna Podgórze przy ul. Niedzickiej.

Druk nr 4 (projekt zarządu) w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, garażem podziemnym, układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną na działkach nr 125/6, 125/5, 125/4, 125/3, obr. 50 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu z działki nr 111/17 obr. 50 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Seweryna w Krakowie.

Druk Nr 5 (projekt Zarządu ) w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i z częścią usług na działkach nr 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1 i części działki nr 45/2 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze wraz ze zjazdami i infrastrukturą techniczną na działkach nr 43/2, 44/2, 45/2, 195/6 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Mała Góra w Krakowie”.

Druk Nr 6 (projekt Zarządu ) w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1, obr. 57 jedn. ewid. Podgórze wraz z wjazdem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 195/6 obr. 57 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ulicy Mała Góra w Krakowie.

Druk Nr 7 (projekt Zarządu ) w sprawie: opinii dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ulicy Rydygiera/Schweitzera w Krakowie.

Druk Nr 8 ( projekt zarządu) w sprawie: opinii dokumentacji dla zadania pn. Budowy połączenia ul. Ściegiennego z ulicą Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4.

Druk Nr 9 (projekt Komisji Edukacji) w sprawie: poparcia starań o uhonorowanie Elvisa Presleya gwiazdą na Bulwarze Czerwieńskim pod Wzgórzem wawelskim w Krakowie

5. Wolne wnioski

6. Ogłoszenia i komunikaty

7. Zakończenie sesji.

 

 

Download (PDF, 115KB)