XLI sesja Rady Dzielnicy XII

Najważniejsze punkty porzdku obrad - sesja XLI

14 listopada 2017 r. odbędzie się XLI sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to posiedzenie.

Najważniejsze punkty porzdku obrad - sesja XLI

Porządek obrad

XLI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

w dniu 14 listopada 2017 r. godz. 18:30

/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie XLI sesji.

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Dzielnicy XII

4. Projekty uchwał:

 • Druk nr 1 (projekt Komisji Infrastruktury) dobudowy lamp oświetleniowych ( rozbudowa istniejącej linii oświetlenia) w rejonie chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 117 w kierunku basenu – Com Com Zone w Nowym Prokocimiu.
 • Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2018-2019.
 • Druk Nr 3 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Ks. P. Ściegiennego i ul. Konrada Wallenroda w Krakowie.
 • Druk nr 4 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
 • Druk Nr 5 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
 • Druk Nr 6 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
 • Druk Nr 7 (projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
 • Druk Nr 8 (projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
 • Druk Nr 9 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok
 • Druk Nr 10 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok.
 • Druk Nr 11 (projekt zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego zapewnienia odpowiedniego dojścia do pomnika na Wzgórzu Kaim w Bieżanowie.

5. Wolne wnioski

6. Ogłoszenia i komunikaty

7. Zakończenie sesji

 

Download (PDF, 2.96MB)

Download (PDF, 118KB)