Budżet Obywatelski 2018

budżet obywatelski 2017 logo

Ponad 170 tys. zł zostanie przeznaczone w Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim w tegorocznym Budżecie Obywatelskim na zadanie o charakterze dzielnicowym.

Rada Dzielnicy XII styczniową uchwałą podjęła decyzję o przystąpieniu do Budżetu Obywatelskiego w roku 2018. Równocześnie postanowiła o przekazaniu który 100 tys. zł na sfinansowanie projektów o charakterze dzielnicowym wyłonionych w głosowaniu.

Dodatkowo władze miasta postanowiły przekazać wszystkim dzielnicom dodatkowe środki na ten cel. W przypadku Dzielnicy XII jest to kwota w wysokości 73 500 zł. Daje to łączną sumę 173 500 zł.

Minimalna wartość jednego projektu wynosić musi 2,5 tys. zł, a maksymalna 80 tys. zł.

Kwota przeznaczona na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 8 mln zł.

Koszt realizacji propozycji zadania ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 2,4 mln zł oraz niższy niż 25.000 zł.

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa przypada od 1-31 marca 2018 r.

Spotkania konsultacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego w Dzielnicy XII odbędą się w następujących terminach:

  • 6.03.2018 godz. od 17:00 – 19:00 siedziba Dzielnicy, ul. Kurczaba 3
  • 7.03.2018 godz. od godz. 17:00- 19:00 siedziba Dzielnicy XII, ul. Kurczaba 3
  • 9.03.2018 godz. 18:00 – 19:00, Dwór Czeczów, ul. Ks. J. Popiełuszki 36
  • 13.03.2018 godz. 16:00- 17:00 siedziba Dzielnicy XII, ul. Kurczaba 3