OSP w Krakowie Bieżanowie – reaktywacja

Ochotnicza Straż Pożarna Bieżanów

OSP w Krakowie Bieżanowie to najstarsza jednostka w powiecie krakowskim. Historia jej powstania sięga roku 1879, kiedy do życia została powołana Straż Ogniowa. Budynek starej remizy, liczący ponad 100 lat, wybudowany został na podmokłych terenach podarowanych straży przez Miasto Kraków. Choć pozornie strażnica wydaje się być w złej kondycji, dzięki prężnej działalności nowego zarządu i druhów, udało się wyremontować jej wnętrze.

Po wielu miesiącach bezczynności lokalne OSP od ponad roku coraz częściej udziela się na bieżanowskim podwórku. Członkowie Jednostki widywani są przy okazji lokalnych uroczystości, a także dużych imprez sportowych. Druhowie zabezpieczają maratony i wyścigi kolarskie, wykłady i prelekcje w Audytorium Maximum UJ, spotykają się z najmłodszymi sympatykami Straży Pożarnej w przedszkolach. Razem z zaprzyjaźnioną Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą nr 6 w Krakowie przy ul. Aleksandry organizują pokazy dla uczniów z okolicznych szkół, mające na celu propagowanie odpowiednich zachowań na wypadek wystąpienia zagrożenia, a sami jednocześnie stale biorą udział w licznych szkoleniach, aby podnieść poziom wiedzy z zakresu ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

OSP w Bieżanowie to organizacja zrzeszająca ludzi z pasją, zaangażowana w działania na rzecz lokalnej społeczności. Druhowie mają świadomość, że lata bezczynności Jednostki i utrata zdolności bojowej utrudniają przywrócenie Jednostki dawnej świetności. Niemniej jednak ich upór i determinacja w osiągnięcie zamierzonych celów, tj. wyremontowanie budynku remizy oraz zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, wzbudzają powszechny szacunek.

Obecnie prowadzony jest nabór do Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszyscy chętni pełnoletni mieszkańcy Bieżanowa, chcący zasilić szeregi najstarszej OSP w powiecie krakowskim, proszeni są o kontakt za pośrednictwem facebook’a: https://www.facebook.com/OSPBiezanow/