XLVI sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

porządek obrad sesja kwietniowa

We wtorek 10 kwietnia 2018 r. odbędzie się XLVI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to  posiedzenie.

porządek obrad sesja kwietniowa

Porządek obrad
XLVI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 10 kwietnia 2018 r. godz. 18:30
/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie XLVI sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał:

Druk nr 1 (projekt zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego o budowę szkoły podstawowej na Osiedlu Złocień w Krakowie.
Druk nr 2 (projekt komisji bezpieczeństwa) w sprawie: zgłoszenia kandydatów do nagrody „Bezpieczny Kraków” za 2017 rok.
Druk nr 3 (projekt komisji architektury ) w sprawie: opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Nadbudowa i przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi w parterze na dz. Nr 308/61, 308/62, 347/13 obr. 55 Podgórze przy ul. Kurczaba w Krakowie.
Druk nr 4 (projekt zarządu) w sprawie: budowy miejsc parkingowych przy ul. Polonijnej w Krakowie.
Druk nr 5(projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 6 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 7 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 8 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 9 (projekt komisji rewizyjnej) w sprawie: przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2017
Druk nr 10 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 11 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 12 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 13 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 14 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 15 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 16 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok.
Druk Nr 17 (projekt zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2018-2019.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.

 

Download (PDF, 816KB)

Download (PDF, 202KB)