XLVII sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

47 sesja rady dzielnicy 12

We wtorek 15 maja 2018 r. odbędzie się XLVII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to  posiedzenie.

47 sesja rady dzielnicy 12

Porządek obrad
XLVII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 15 maja 2018 r. godz. 18:30
/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie XLVII sesji.

2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Dzielnicy XII.

4. Projekty uchwał:
Druk nr 1 (projekt komisji infrastruktury ) w sprawie: odtworzenia znaków poziomych – przejść dla pieszych w obrębie Dzielnicy XII.
Druk nr 2 (projekt zarządu ) w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Promocji i Monitorowania, wykorzystywania budżetu partycypacyjnego Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim .
Druk nr 3 (projekt komisji bezpieczeństwa) w sprawie: zmian w organizacji ruchu na osiedlu Rżąka.
Druk nr 4(projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 5(projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 6(projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 7 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 8 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 9 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 10 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 11 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 12 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 13 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 14 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 15 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 16 (projekt zarządu) w sprawie: przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.
Druk Nr 17 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
Druk Nr 18 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
Druk Nr 19 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
Druk Nr 20 ( projekt zarządu) w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2019.
Druk Nr 21 ( projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok.

5. Wolne wnioski.

6. Ogłoszenia i komunikaty.

7. Zakończenie sesji.

 

Download (PDF, 1.35MB)