Projekty dzielnicowe budżetu obywatelskiego 2018

budzet obywatelski 2018

W dniach 16-30 czerwca odbędzie się głosowanie w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Prezentujemy listę 15. projektów z Dzielnicy XII zaakceptowanych w ramach zadań dzielnicowych.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego do rozdysponowania jest dokładnie 12 mln 455 tys. zł, czyli o 310 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Z tej kwoty na zadania ogólnomiejskie przypadnie nieco ponad 8 mln zł. Z kolei na zadania w Dzielnicy XII 173,5 tys. zł.

Głosować można przez internet, za pośrednictwem platformy budzet.krakow.pl lub oddając głos za pomocą papierowej karty. Lista lokali, w których można to zrobić dostępna poniżej.

Dzielnicowe projekty do Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł projektu Szacunkowy koszt (w zł) Charakterystyka długoterminowych skutków
1 BO.D12.1/18 Bezpieczne przejście dla pieszych naul. Sucharskiego 30 000,00 Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. SucharskiegoPrzejście dla pieszych w ul. Sucharskiego na odc. pom. ul. Potrzask a ul. Jędrzejczyka,poprzez wykonanie dodatkowego oznakowania oraz montaż sygnalizacji ostrzegawczej, będzie lepiej widoczne dla kierowców. W związku z tym znaczniepoprawi się bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci idących do szkoły i przedszkola
2 BO.D12.3/18 Remont chodników i rewitalizacjazieleni w Parku Aleksandry 80 000,00 Remont alejek pozwoli na bardziej komfortowe i bezpieczne przemieszczanie się przez park. Dodatkowo uporządkowanie towarzyszącej traktom pieszymzieleni wpłynie korzystnie na estetykę okolicy i podniesie atrakcyjność miejsca. Umiejscowienie ławek pozwoli na odpoczynek osobom starszym korzystającymz tej trasy w drodze po zakupy.
3 BO.D12.6/18 Boisko Wielofunkcyjne -Bieżanowianka 60 000,00 Rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich.
4 BO.D12.8/18 Siłownia na świeżym powietrzu -Zestaw urządzeń Outdoor 58 000,00 Wykonanie inwestycji przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.
5 BO.D12.9/18 Trening samoobrony i asertywnościdla dziewcząt 10 440,00 Metoda WenDo, która będzie wykorzystywana podczas zajęć jest metodą przeciwdziałania przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: wmiejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Przeprowadzone w ramach BO warsztaty będą miały na celuwzmocnienie wśród uczestniczek pewności siebie i poczucia własnej wartości. WenDo uczy solidarności między kobietami, współpracy, pomagarozwiązywaćkonflikty, przełamać stereotypy i obawy, a także poczucie winy i wstydu. Umiejętności zdobyte na WenDo są przydatne zarówno w życiu prywatnym jak izawodowym.
6 BO.D12.10/18 Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców 8 400,00 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszk
7 BO.D12.13/18 “Z ziemi na deski” – Scena przyprzedszkolu nr 176 80 000,00 Długoterminowym skutkiem realizacji zadania, będzie stworzenie miejsca mogącego służyć lokalnej społeczności dzielnicy XII w formie występów oraz innych uroczystości.
8 BO.D12.14/18 Leżaki w parku Aleksandry 50 000,00 Montaż leżaków na terenie Parku Aleksandry w Krakowie ma na celu wzbogacenie programu wypoczynkowego obiektu. Leżaki pozwolą zrelaksować się i wpełni skorzystać z walorów parku, ponadto będą pełnić funkcję dekoracyjną . Leżaki mogłyby również służyć na potrzeby innych projektów takich jak sezonoweeventy (np. Kino letnie ).
9 BO.D12.15/18 Dzielnicowe kino letnie 20 000,00 Brak efektów długoterminowych.
10 BO.D12.16/18 AED – Szansą na przeżycie 37 000,00 Proponuje się przyjęcie tego projektu przede wszystkim z uwagi na możliwość podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa.Zakupy urządzeń AED oraz szkolenia przyczynią się do podniesienia poziomu świadomości i wiedzy oraz bezpieczeństwa zdrowotnego. Realizacja zadania wramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
11 BO.D12.17/18 Mali Ratownicy 2 900,00 Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem ImpulsŻycia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowejpostawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu “Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcówMiasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej”, przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy natemat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się doograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powodujekonsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
12 BO.D12.18/18 Festyn integracyjny „My, Złocień”pn. „Tu będzie Szkoła” 48 500,00 Brak efektów długoterminowych.
13 BO.D12.19/18 Postaw na zdrowie! Podwórkowasiłownia przy szkole 49 600,00 Rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, wspólne, aktywne spędzanie czasu na swieżym powietrzu, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich.
14 BO.D12.22/18 Ogród “EKO-SŁOŃCE”, edukacja irekreacja z ogrodoterapią 74 000,00 Długoterminowym skutkiem realizacji zadania będzie stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności dzielnicy XII z możliwością zapoznania się z energią odnawialną.
15 BO.D12.23/18 Budowa placu zabaw wraz zbezpieczną nawierzchnią 80 000,00 Długoterminowym skutkiem realizacji powyższego zadania będzie w przyszłości możliwość skorzystania z bezpiecznego placu zabaw przez dzieci z dzielnicy XII.

 

Wykaz stacjonarnych punktów do głosowania w Dzielnicy XII.

Miejsce punktu do głosowania ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36 Godziny otwarcia Miejsce dostępne dla osób
niepełnosprawnych
Dostęp do komputera
dla mieszkańców
Dwór Czeczów ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36 wt.-czw.: 09:00-13:00 TAK NIE
Biblioteka Kraków, Filia nr 44 ul. Spółdzielców 3 pon.-śr., pt: 09:00-19:00 czw.: 11:00-15:30 NIE TAK
os. Złocień (festyn rodzinny) parking Telefoniki przy ul. Domagały 16.06. czerwca: 12:00-17:00 TAK TAK
KS Bieżanowianka ul. Lipowskiego 5 28.06. czerwca: 18:00- 20:00 TAK NIE
KS Bieżanowianka ul. Lipowskiego 5 30.06. czerwca: 16:00 – 18:00 TAK NIE
Biblioteka Kraków, Filia nr 45 ul. Teligi 24 pon.-śr., pt: 09:00-19:00, czw.: 11:00-15:30 NIE TAK
Siedziba Rady Dzielnicy ul. Kurczaba 3 pon: 25.06. godz: 11:00 – 14:00, pt. 29.06 12:00- 20:00 NIE TAK