XLVIII sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

48 sesja rady dzielnicy 12

We wtorek 12 czerwca 2018 r. odbędzie się XLVIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to  posiedzenie.

48 sesja rady dzielnicy 12

Porządek obrad
XLVIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 12 czerwca 2018 r. godz. 18:30
/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie XLVII I sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał:
Druk nr 1 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 2 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 3 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 4 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 5 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 6 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 7 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 8 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 9 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 10 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 11 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 12 (projekt zarządu) w sprawie wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic
Druk Nr 13 (projekt zarządu) w sprawie: nadania nazwy nowej placówce kulturalnej na terenie Dzielnicy XII
Druk Nr 14 (projekt komisji architektury ) w sprawie: sprzedaży działki nr 189/15 o pow. 0,0001 ha położonej w Krakowie, obr. 56 jedn. ewid. Podgórze.
Druk Nr 15 (projekt komisji architektury ) w sprawie: opinii dotyczącej przekazania w trwały zarząd na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej nieruchomości położonych w obr. 101 jednostka ewidencyjna Podgórze
Druk Nr 16 (projekt zarządu) w sprawie: wydania opinii do projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 r.
Druk Nr 17 (projekt zarządu) w sprawie: znaku zakazu zatrzymywania się na ulicy Jakubca w Krakowie
Druk Nr 18 (projekt zarządu) w sprawie: lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej na ul. Mała Góra na wysokości ul. Korepty.
Druk Nr 19 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok.
5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty

 

Download (PDF, 678KB)