Nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy XII

50 sesja rady dzielnicy 12

We wtorek 31 lipca 2018 r. odbędzie się L Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to  posiedzenie.

50 sesja rady dzielnicy 12

Porządek obrad
L (Nadzwyczajna) Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 31 lipca 2018 r. godz. 18:30
/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie nadzwyczajnej sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał:

Druk Nr 1 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2019.

Druk nr 2 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 3 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 4 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 5 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie: opinii do projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

Druk Nr 6 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2018.

4. Zakończenie sesji.

Download (PDF, 343KB)