LII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

52 sesja rady dzielnicy 12

 

We wtorek 11 września 2018 r. odbędzie się LII (52.) sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to posiedzenie.

52 sesja rady dzielnicy 12
Porządek obrad

LII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 11 września 2018 r. godz. 18:30
/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie LII sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z L (Nadzwyczajnej sesji) i LI sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał:
Druk nr 1
(projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 2 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 3 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 4 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 5 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 6 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 7 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 8 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: dobudowy latarni oświetleniowej przy ul. Kurczaba na wysokości wjazdu do budynku nr 11 i 23 w Nowym Prokocimiu.
Druk Nr 9 (projekt zarządu) w sprawie: podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2019 roku.
Druk Nr 10 (projekt zarządu) w sprawie: korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 roku.
Druk Nr 11 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok.
Druk Nr 12 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: opinii projektu budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego oraz obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce ewid. Nr 220/3, 213/62 obręb 0055 jednostka ewidencyjna Kraków- Podgórze.
Druk nr 13 ( projekt zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2019-2020.
Druk Nr 14 (projekt zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2019.
Druk nr 15 (projekt zarządu) w sprawie: korekty uchwały Nr XLVI/653/2018 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2018-2019.
5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.

 

Download (PDF, 672KB)