LIII sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

9 października 2018 r. odbędzie się 53. sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Przedstawiamy porządek obrad przygotowanych na to posiedzenie.

Porządek obrad
LIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 9 października 2018 r. godz. 18:30
/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie LIII sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał:
Druk nr 1 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 2(projekt komisji zdrowia ) anulowania uchwały Nr LI/728/2018 Rady Dzielnicy XII z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
Druk nr 3(projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 4 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 5 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 6 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 7 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 8 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
Druk Nr 9 ( projekt komisji architektury) w sprawie: opinii sprzedaży części działki nr 26/2 o pow. 0, 01130 ha położonej w Krakowie, obr. 55 jedn. ewidencyjna Podgórze
Druk Nr 10 ( projekt komisji architektury) w sprawie: opinii sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działek nr 199/8 i 373/18 o łącznej pow. ok. 0, 0020 ha położonych w Krakowie, ul. Duża Góra, obr. 56 jednostka ewidencyjna Podgórze.
Druk Nr 11(projekt komisji infrastruktury) w sprawie: opinii dokumentacji projektowej oraz realizacji budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XII , ul. Teligi
Druk Nr 12(projekt komisji infrastruktury) w sprawie: opinii dokumentacji projektowej oraz realizacji budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XII , ul. Nowosądeckiej.
Druk Nr 13(projekt komisji infrastruktury) w sprawie: opinii dokumentacji projektowej oraz realizacji budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XII , ul. Muzyków.
Druk nr 14 ( projekt komisji ochrony środowiska) w sprawie: nadania statusu pomnika przyrody dla drzewa „klon – jawor” w parku przy Dworze Czeczów.
Druk Nr 15 (projekt zarządu) w sprawie: wyznaczenia przejść dla pieszych na ul. Ściegiennego, na wysokości parku Lilii Wenedy.
Druk Nr 16 (projekt zarządu) w sprawie: zapewnienia przejścia pomiędzy ul. Bieżanowską a ul. Ćwiklińskiej, wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 111 przy ul. Bieżanowskiej 204 w Krakowie.
Druk nr 17 (projekt zarządu) w sprawie: korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 roku.
Druk Nr 18 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok.
Druk Nr 19 (projekt zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2019.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.

 

Download (PDF, 743KB)