Projekt zagospodarowania parku przy Dworze Czeczów

Do Rady Dzielnicy XII wpłynął projekt zagospodarowania parku przy Dworze Czeczów. Wszystkich zainteresowanych tematem zachęcamy do zapoznania się z przesłanymi materiałami, które udostępniamy poniżej.

Uwagi dot. planu można przesyłać na adres rada@dzielnica12.krakow.pl

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych, podczas którego plan będzie opiniowany, wyznaczone zostało na 30.01.2019, dlatego uwagi prosimy przesyłać do tego terminu.