Rada Dzielnicy XII w kadencji 2018-2023

2 grudnia 2018 odbyły się wybory do krakowskich Rad Dzielnic. Również mieszkańcy Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim wybrali 21 przedstawicieli, którzy przez najbliższe 5 lat będą pełnić funkcję radnych. W wyniku decyzji mieszkańców radnymi w latach 2018-2023 zostali:

Patrycja Bień, Rafał Buchelt, Grażyna Fijałkowska, Tomasz Guzik, Agata Gwiazda, Zbigniew Kożuch, Kinga Kwiatkowska, Dawid Kwiatkowski, Zbigniew Kwiatkowski, Małgorzata Lasota, Barbara Leśniak, Adrian Malik, Jacek Małek, Elżbieta Matykiewicz, Krzysztof Rozmus, Konrad Spryńca, Jan Tworzydło, Andrzej Ulman, Marek Węgrzyn, Kinga Witkowska, Janusz Zadwórny

Pierwsze sesje nowej rady (17.12.2018, 2.01.2019, 8.01.2019) poświęcone zostały organizacji pracy. Powołany został Zarząd Dzielnicy w skład którego weszli: Zbigniew Kożuch (przewodniczący), Rafał Buchelt (wiceprzewodniczący), Agata Gwiazda (członek zarządu), Janusz Zadwórny (członek zarządu) oraz Konrad Spryńca (członek zarządu).

Powołano także komisje merytoryczne oraz ich przewodniczących.

Przypominamy, że zarówno sesje rady dzielnicy jak i posiedzenia komisji są dostępne dla mieszkańców. O terminach będziemy na bieżąco informować.