V sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim

V Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 5 marca 2019 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3

Porządek obrad

1. Otwarcie V sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk Nr 1  (projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie: opinii sprzedaży działki nr 195/18 o pow. 0, 0120 ha położonej w obrębie 56 jedn. ewid. Podgórze położonej w Krakowie przy ulicy Duża Góra w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Druk Nr 2  (projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie: opinii sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 896/4 położonej w Krakowie, obręb 53 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Druk Nr 3  (projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie: opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku zboru Świadków Jehowy z wewnętrzną drogą dojazdową, parkingiem naziemnym na działkach  nr 514/14, 514/15 obr. 100 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu i dojścia pieszego na działce nr 514/10 obr.100 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie.

Druk Nr 4 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 5 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 6 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 7 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 8 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 9 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 10 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 11  projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 12 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 13  projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 14 projekt uchwały Komisji Zdrowia) w sprawie: przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”

Druk nr 15 (projekt zarządu) w sprawie: przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych”

Druk nr 16 (projekt zarządu) w sprawie: przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświaty

Druk Nr 17  (projekt zarządu) w sprawie: przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek kultury i sportu”

Druk Nr 18 (projekt zarządu) w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XII do pracy w Radzie Budżetu Obywatelskiego

Druk Nr 19 (projekt zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/705/18 Rady Dzielnicy XII z dnia 03.07.18  z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2019.

Druk Nr 20 (projekt zarządu) w sprawie: wytyczenia chodnika pomiędzy ul. Bieżanowską a ul. Ćwiklińskiej, wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 111 przy ul. Bieżanowskiej 204 w Krakowie.

Druk Nr 21 (projekt zarządu) w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy XII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o. o oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez MI Sp. z o. o Programu Parkingów Dzielnicowych.

Druk Nr 22 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2019 rok.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji