VI sesja Rady Dzielnicy XII

VI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 2 kwietnia 2019 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3

  Porządek obrad

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk Nr 1 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 2 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 3 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 4  (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Półłanki 29 w ramach Programu Inwestycyjnego dla Dzielnic Krakowa BIS.

 Druk Nr 5 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: montażu progów zwalniających na ulicy Mała Góra.

Druk Nr 6 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: wymiany istniejącego progu zwalniającego (liniowego) na ulicy Kurczaba boczna.

Druk Nr 7 ( projekt Komisji Ochrony Środowiska) w sprawie utworzenia wybiegu dla psów w Parku Lilii Wenedy w Krakowie.

Druk Nr 8 ( projekt Komisji Ochrony Środowiska) w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów1) Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Druk Nr 9 (projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa  budynku mieszkalnego wielorodzinnego wielosegmentowego (maksymalnie 8 brył naziemnych) z garażem podziemnym oraz wewnętrznym ciągiem pieszo jezdnym na działkach nr 146/6, 146/9, 245/9 obr.57 jedn. ewid. Podgórze wraz ze zjazdem na działkach nr 245/9, 245/2, 142/7, 304 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 245/9, 245/2, 142/7, 304, 136/6, 195/6 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Aleksandry w Krakowie.

Druk Nr 10 (projekt uchwały zarządu)  w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt 1) lit. c) Statutu Dzielnicy XII

Druk Nr 11 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2019 rok.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.