Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim na spotkanie, które odbędzie się 16 maja o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

Celem spotkania jest wzmocnienie współpracy między organizacjami, w tym wymiana informacji o zasobach i potrzebach NGO z terenu naszej dzielnicy. Przewidziana jest również dyskusja dotycząca utworzenia Dzielnicowego Centrum Organizacji Pozarządowych (zgodnie z zarządzeniem nr 3360/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.11.2013r.)