VIII Aukcja Charytatywna

W dniu 19 maja 2019 r. w Pałacu Jerzmanowskich o godzinie 12.30 odbędzie się VIII Aukcja Charytatywna prac plastycznych krakowskich artystów oraz młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego. Dochód z aukcji przeznaczony zostanie na Stypendium Edukacyjne im. Erazma i Anny Jerzmanowskich dla Uzdolnionej Młodzieży z Prokocimia. Organizatorzy serdecznie zachęcają do udziału