VIII sesja Rady Dzielnicy XII

VIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu  4 czerwca 2019 r. godz. 18:30
siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3

Porządek obrad

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Dzielnicy XII
4. Przedstawienie przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego Ds. Collegium Medicum  informacji odnośnie planowanych zamierzeń inwestycyjnych w obrębie ulic: Jakubowskiego, Medycznej, Obronnej

5. Projekty uchwał :

Druk Nr 1 (projekt uchwały Komisji  Infrastruktury) w sprawie: opinii dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba 
Druk nr 2 (projekt uchwały Komisji  Infrastruktury) w sprawie: montażu znaku „zakaz zatrzymywania się i postoju” przy ulicy Ściegiennego (skrzyżowanie z ulicą Republiki Korczakowskiej).
Druk nr 3 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
Druk Nr 4  (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
Druk Nr 5 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
Druk Nr 6 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
Druk Nr 7 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
Druk Nr 8 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
Druk Nr 9 (projekt Komisji Edukacji) w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
Druk Nr 10 (projekt uchwały Komisji Ochrony Środowiska) w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów1) Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
Druk Nr 11 (projekt uchwały Komisji Ochrony Środowiska)  w sprawie: regulacji- konserwacji rzeki Serafy oraz informacji o stanie zaawansowania prac projektowych dot. zbiorników2) przeciwpowodziowych na rzekach Serafie i Malinówce.
Druk Nr 12 (projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z wewnętrznymi instalacjami przy ul. Seweryna w Krakowie.
Druk Nr 13 (projekt uchwały Zarządu)w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2019 rok.

6. Wolne wnioski
7. Ogłoszenia i komunikaty
8. Zakończenie sesji.