IX sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

IX Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocimw dniu  2 lipca  2019 r. godz. 18:30

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk Nr 1 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 2 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 3 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 4  (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 5 (projekt uchwały Komisji Architektury)  w sprawie opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i garażem na poziomie parteru, wraz z infrastrukturą techniczną, budową zjazdu i dojścia, układem komunikacji wewnętrznej, zewnętrznymi miejscami postojowymi na działkach nr 254/1, 254/4, 255/3, 255/4, 319 obr. 50 jedn. ewid. Podgórze oraz 134/6, 40/3 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Facimiech w Krakowie.

Druk Nr 6 (projekt uchwały Komisji Architektury)   w sprawie opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego  pn.: Budowa zespołu budynków1) wielorodzinnych (do 4 brył nadziemnych) obr. 50 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Facimiech w Krakowie.

Druk nr 7 (projekt uchwały Komisji Architektury)  w sprawie opinii  możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 305/2 i 309/3 obręb 101 jednostka ewidencyjna Podgórze celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich odpowiednio nr 305/6 i 246/4.

 Druk nr 8  (Projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: skierowania na linię tramwajową nr 9 nowoczesnego taboru.

Druk nr 9  (Projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: postawienia wiat autobusowych na ulicy Kosocickiej w Krakowie.

Druk nr 10  (Projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: wprowadzenia zakazu postoju na ulicy Nad Serafą.

Druk nr 11 (Projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: projektu stałej organizacji ruchu na ul. Duża Góra w Krakowie od ul. Barbary do ul. Małej Góry w ramach inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Druk nr 12 (projekt uchwały zarządu) w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2020.

Druk Nr 13 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 14 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 15 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 16 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 17 (projekt uchwały Komisji Edukacji i Kultury ) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2019 rok 

Druk Nr 18 (projekt uchwały zarządu) w sprawie: postulató2)w do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowe Miasto”.

Druk nr 19 (projekt uchwały zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2019 – 2020.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.