XII Sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim w dniu  22 października  2019 r. godz. 18:30 /siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 2 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 3 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 4 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 5   (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 6  (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 7 (projekt uchwały Komisji Architektury )  w sprawie opinii odnośnie możliwości zbycia działki nr 1025/39 o pow. 0, 0183 ha położonej w obrębie 53 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ulicy Wielickiej w Krakowie.

Druk Nr 8 (projekt uchwały Komisji Architektury )  w sprawie opinii odnośnie możliwości zbycia działki nr 308/62 o pow. 0,0040 ha położonej w obrębie 55 jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ulicy Kurczaba.

Druk nr 9 (projekt uchwały Komisji Architektury ) w sprawie: opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, dojazdem, dojściami oraz miejscami postojowymi na działkach nr 66, 67, 300/1, 300/2, 302 obr. 50 Podgórze przy ulicy Niedzickiej w Krakowie.

Druk Nr 10 (projekt uchwały zarządu) w sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Drwinka łączącej ulice Podlesie i Facimiech w Krakowie.

Druk Nr 11 (projekt uchwały zarządu) w sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Drwinka łączącej ulice Podlesie i Facimiech w Krakowie.

Druk Nr 12  (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2019 rok.

Druk nr 13 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: opinii wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Ślósarczyka w Krakowie.

Druk nr 14 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: montażu lustra drogowego na ulicy Ks. Łaczka  w Krakowie.

Druk nr 15 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: opinii projektu pn. Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ulicy Kurczaba w Krakowie.

Druk nr 16  (projekt uchwały Komisji ds. Aktywizacji Młodzieży oraz Współpracy z Org. Pozarządowymi) w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie wniosku zgłaszanego w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Wigilia łączy nas”

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.