XV Sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim w dniu  3 grudnia  2019 r. godz. 18:30 /siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2019 rok.

Druk nr 2 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 3 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 4 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 5 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 6   (projekt uchwały zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wykupu działki pod teren zielony na obszarze Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim

Druk Nr 7 (projekt uchwały zarządu)  w sprawie: opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Przebudowa i adaptacja poddasza budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego (filia przy ul. Na Wrzosach) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę wystawienniczą z dwiema pracowniami, łazienką i pomieszczeniem gospodarczym oraz dobudowa zewnętrznej klatki schodowej ( z przewiązką łącznikową) wraz z windą i WC na części działki nr 695 obr. 53 Podgórze przy ulicy Na Wrzosach w Krakowie.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.