XVII Sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XVII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

w dniu  18 lutego 2020 r. godz. 18:30 /siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 2 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 3 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 4 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 5 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 6 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 7 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 8 (projekt uchwały Komisji Architektury ) w sprawie: opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu  budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 4 budynków) z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu położonego na części działek nr 142, 143, 144, 145, 127, 126/1, 125, 148, 149 obr. 56 jedn. ewid. Podgórze, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na częściach działek nr 142, 143, 144, 145, 127, 126/1, 125, 148, 149, 150, 151, 152/1, 154/1, 155/5, 158/23, 169/49, 169/47 obr.56 jedn. ewid. Podgórze w tym ze zjazdem z części działek nr 125, 148, 149 obr. 56 jedn. ewid. Podgórze  na teren inwestycji przy ul. Telimeny w Krakowie.

Druk nr 9 (projekt uchwały Komisji Architektury ) w sprawie: opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwiema częściami naziemnymi z garażem podziemnym (realizowanych w ramach I i II etapu) oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 136/11, 136/12, 136/13, 136/18 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze wraz przebudową zjazdu drogowego i budową drogi wewnętrznej na działkach nr 136/4, 195/5 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze oraz budowa chodnika wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 198/12, 144/11, 202/1, 144/13, 195/5, 142/4, 136/4, 136/6, 195/6, 304 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Aleksandry i ul. Mała Góra w Krakowie.

 Druk nr 10 (projekt uchwały Komisji Architektury ) w sprawie  opinii  odnośnie  możliwości sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 178/2 o pow. 0,0053 ha położonej w Krakowie, obręb 55 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Bieżanowskiej  w Krakowie.

Druk Nr 11 (projekt uchwały Komisji Architektury ) w sprawie  opinii  odnośnie  możliwości zagospodarowania i zasadności zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 351/325, 351/322, 351/323, 351/324, 351/326, 351/327, 351/328, położonych w obrębie P-55, jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Erazma Jerzmanowskiego w Krakowie.

Druk Nr 12 (projekt zarządu)w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2020 rok.

Druk Nr 13 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury ) w sprawie: opinii projektu organizacji ruchu na ulicy Kaimskiej w Krakowie.

 Druk N 14 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: montażu progów zwalniających na ulicy Rakuś na odcinku od ulicy Mała Góra do ulicy Ks. Łaczka  w Krakowie.

Druk nr 15 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury)   w sprawie: realizacji projektu organizacji ruchu na ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie.

Druk nr 16 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: odpowiedniego oznakowania drogi  dojazdowej do Centrum Rekreacji i Sportu  Com –Com Zone ul. Facimiech 32 w Krakowie.

Druk Nr 17(projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: odpowiedniego oznakowania ulicy Jakubowskiego w Krakowie

Druk Nr 18 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: oznakowania skrzyżowania ulicy Lipowskiego z ul. Zamłynie  w Krakowie

Druk Nr 19(projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: montażu znaku zatrzymywania się na ulicy Mała Góra   w Krakowie

Druk nr 20 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: przyśpieszenia realizacji uchwały Rady Dzielnicy XII w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Mała Góra w Krakowie.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.