Budżet Obywatelski 2020

W VII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę 32 000 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa wynosi 6.400.000 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25.000,00 zł oraz wyższy niż 1 280 000,00 zł.

Kwoty przeznaczone na realizację projektów o charakterze dzielnicowym w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz limity na pojedyncze zadania wynoszą:

Z kolei harmonogram BO prezentuje się następująco:

Opis działaniaTermin
Spotkania z mieszkańcami (warsztaty,
maratony pisania projektów)
marzec – kwiecień 2020
Składanie propozycji zadań1 -30 kwietnia 2020
Ogłoszenie wyników oceny
formalno-prawnej
7 sierpnia 2020
Składanie protestów7 – 14 sierpnia 2020
Głosowanie26 września – 05 października
2020
Ogłoszenie wyników26 października 2020

Bieżące informacje dot. Budżetu Obywatelskiego znajdują się na stronie www.budzet.krakow.pl