Odwołane posiedzenia komisji

Ze względu na pandemię koronawirusa odwołane zostają posiedzenia komisji w dniu 2 kwietnia:
– Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
– Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych
– Zdrowia i Polityki Senioralnej