XVIII Sesja Rady Dzielnicy XII

                                                Porządek obrad

XVIII (Nadzwyczajna) Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim w dniu  30 kwietnia 2020 r. godz. 16:00

/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt zarządu)  w sprawie: przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego

Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie  opinii  odnośnie  możliwości sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 178/2 o pow. 0,0053 ha położonej w Krakowie, obręb 55 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Bieżanowskiej  w Krakowie.

Druk nr 3 (projekt zarządu) w sprawie: opinii odnośnie możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 19/53 obręb 100 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ulicy Jana Korepty.

Druk nr 4 (projekt zarządu) w sprawie: opinii odnośnie możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 219/2/B obręb 102 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ulicy Stefana Stolarza w Krakowie..

Druk nr 5 (projekt komisji rewizyjnej)  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz z poziomu rozdysponowania środków za rok 2019.

Druk Nr 6 (projekt zarządu)  w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/137/2019 Rady Dzielnicy XII z dnia 02.07.19  z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2020.

Druk Nr 7 (projekt zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach  2020- 2022.

Druk Nr 8 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2020 rok.

5. Wolne wnioski

6. Ogłoszenia i komunikaty

7. Zakończenie sesji