XIX sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XIX Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny) w dniu  19 maja 2020 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3

1. Otwarcie  sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt Komisji Architektury)  w sprawie: opinii odnośnie możliwości sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 158/23 i działki nr 158/14 obręb 56 jedn. ewidencyjna Podgórze

Druk Nr 2 (projekt Komisji Architektury) w sprawie: opinii odnośnie możliwości sprzedaży części działki nr 141 o pow. około 0,0330 ha położonej w Krakowie, obręb 25 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Druk nr 3 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa )  w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Jana Kurczaba  2.

Druk nr 4 (projekt zarządu) (w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2021.

Druk nr 5 (projekt zarządu)  w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach  2020- 2022.

Druk Nr 6 (projekt zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian  do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach  2019-2020.

Druk Nr 7 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2020 rok.

Druk Nr 8 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: budowy chodnika przy ulicy Półłanki w Krakowie.

Druk Nr 9 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: wykonania oznakowania w zatoce parkingowej przy ulicy Kurczaba

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji