XX sesja Rady Dzielnicy XII

XX Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny) w dniu  9 czerwca 2020 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt Komisji Architektury)  w sprawie: opinii odnośnie możliwości sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 370/6 obręb 56 jedn. ewidencyjna Podgórze przy ulicy Bieżanowskiej.

Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2020 rok.

Druk nr 3 (projekt zarządu)  w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach  2020- 2022.

Druk Nr 4  (projekt zarządu) w sprawie:   korekty  środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2020 roku.

Druk Nr 5 (projekt zarządu) w sprawie: wykonania nasadzenia  zieleni niskiej przy nowo powstającym rondzie przy ulicach: Barbary, Ćwiklińskiej i Heleny.

Druk Nr 6 (projekt zarządu) w sprawie: korekty uchwały Nr XIX/291/2020 Rady Dzielnicy XII z dnia 19 maja 2020 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2021.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji