XXIII sesja Rady Dzielnicy XII

XXIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny) w dniu  15 września 2020 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt zarządu)  w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

Druk Nr 2 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Rakuś pomiędzy budynkami 6 i 8.

Druk nr 3 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: objęcia Programem Inwestycyjnym pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS) budynku remizy strażackiej przy ul. Ks. J. Popiełuszki.

Druk Nr 4  (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: budowy przejścia dla pieszych oraz ustawienia znaku A30 z tablicą T-3 „Piesi” na ulicy Aleksandry w Krakowie

Druk Nr 5 (projekt Komisji Infrastruktury ) w sprawie: montażu znaku B-36 (zakaz zatrzymywania) na ul. Jerzmanowskiego w Krakowie w rejonie numeru 34 przy garażach

Druk Nr 6 (projekt zarządu) w sprawie: podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2021 roku.

Druk nr 7 (projekt zarządu) w sprawie: wykonania przyłącza wodociągowego do Rodzinnych Ogródków Działowych „Telpod” w  ramach  Programu Inwestycyjnego pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)

Druk Nr 8 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2020 rok. 
5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji