XXV sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny) w dniu  3 Listopad 2020 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt zarządu)   opinii wielowariantowej koncepcji odtworzenia ulicy Smolarzy w Krakowie, na odcinku od al. Dygasińskiego do ul. Na Wrzosach.

Druk Nr 2 (projekt zarządu) : opinia w sprawie progów zwalniających na ulicy Kosocickiej  .

Druk nr 3 (projekt zarządu) wniosku do ZDMK w sprawie budowy chodników 

Druk Nr 4  (projekt zarządu ) opinii przebudowa ul. Złocieniowej

Druk Nr 5 (projekt zarządu  ) dotyczący  ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowosądeckiej

Druk nr 6 (projekt zarządu) w sprawie:   korekty  środków finansowych na 2020 roku.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji