XXVIII sesja Rady Dzielnicy XII

XXVIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny) w dniu 23 lutego 2021 r. godz. 18:30 /siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :


Druk nr 1 (projekt komisji edukacji) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2021 rok.

Druk Nr 2 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: rozbudowy miejskiej sieci kanalizacyjnej na ulicy Potrzask w ramach Programu Inwestycyjnego pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS).

Druk Nr 3 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: opinii dokumentacji projektowej na budowę przepompowni wraz z rurociągiem tłocznym w rejonie skrzyżowania przy ul. Półłanki/ul. Agatowa.

Druk Nr 4 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: opinii dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Rucianej.

Druk Nr 5 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: opinii dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 603075 K- ul. Pochwalskiego w mieście Krakowie, gmina miejska Kraków1), powiat m. Kraków2), województwo małopolskie.

Druk Nr 6 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: opinii dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ogólnodostępnego ciągu dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy osiedlem Złocień a ul. Złocieniową”.

Druk Nr 7 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2021 rok.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji