XXIX sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXVIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarna – zdalny, )w dniu  23 marca 2021 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Informacja przedstawiciel BIS odnośnie wykorzystania budynku przy
ul. Na Kozłówce
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt komisji budżet obywatelskiego )  w sprawie: przystąpienia do budżetu obywatelskiego.
Druk Nr 2 (projekt Zarządu ) w sprawie: opinii dla lokalnej inicjatywy.
Druk Nr 3 (projekt Komisji Architektury) w sprawie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z garażem podziemnym.
Druk Nr 4 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie:  wniosku w sprawie parkingu Kiss&Ride.
Druk Nr 5 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie:  zmian w organizacji  ruchu ul. Ćwiklińskiej/Teligi
Druk nr 6 (projekt komisji infrastruktury ) w sprawie: opinii dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Bogucickiej
Druk Nr 7 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie:  opinii wprowadzenia strefy zamieszkania.
Druk Nr 8 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok. Druk Nr 9(projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie:  opinii zmiana organizacji ruchu w ulicy Aleksandry
Druk Nr 10 projekt Komisji Architektury w sprawie wniosków do MPZP „Piaski Wielkie”

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji