XXXII sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXXII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny) w dniu  15 czerwca 2021 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

Druk Nr 2 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: opinii projektu budowlanego „Przebudowa ul. Erazma Jerzmanowskiego w Krakowie w zakresie budowy chodnika.

Druk Nr 3 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: wyznaczenia przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Druk Nr 4 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: wyznaczenia na ogólnodostępnym parkingu przy ul. Popiełuszki dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Druk Nr 5 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: przesunięcia szykany na przejściu dla pieszych na ulicy Na Kozłówce .

Druk Nr 6 (projekt zarządu) w sprawie: uregulowania stanu prawnego ulicy Seweryna Udzieli w Krakowie.

Druk Nr 7 (projekt zarządu) w sprawie:  rozbudowy miejskiej sieci kanalizacyjnej na ulicy Seweryna Udzieli  w  ramach  Programu Inwestycyjnego pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS).

Druk Nr 8 (projekt zarządu) w sprawie:   korekty  środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2021 roku.

Druk Nr 9 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji