XXXIII sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXXIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny)w dniu  6 lipca 2021 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt zarządu) w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2022.

Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

Druk Nr 3 (projekt Komisji Architektury) w sprawie: opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-usługowo-wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 208/39, 214/3, 215/3, 218/4, 227/6, 227/52, 328/1, 328/3 obr. 50 Podgórze wraz ze zjazdem, infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr 208/8, 217/8, 223/5, 223/8, 328/2, 373, 374, 1362, 1364, 1365, 1366 obr. 50 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie.

Druk Nr 4 (projekt komisji ochrony środowiska) w sprawie: utworzenia parku kieszonkowego na osiedlu Złocień

Druk Nr 5 (projekt komisji ochrony środowiska) w sprawie: utworzenia parku kieszonkowego na osiedlu Stary Bieżanów

Druk Nr 6 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: modernizacji ul. Jerzmanowskiego

Druk Nr 7 (projekt komisji infrastruktury ) w sprawie: demontażu szykany na ul. Na Kozłówce

Druk Nr 8 poparcia starań o budowę parkingu podziemnego

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji