Alarmowy system przeciwpowodziowy

W związku z obecnymi podtopieniami mieszkańców Bieżanowa, Rada Dzielnicy XII prosi o składanie drogą elektroniczna na adres rada@dzielnica12.krakow.pl numerów telefonów komórkowych jak i stacjonarnych, które zostaną wprowadzone do bazy sztabu zarządzania kryzysowego w Krakowie.

Na ich podstawie zostanie stworzona lista, dzięki której w razie potencjalnych podtopień, system będzie odpowiednio wcześniej informował mieszkańców o możliwym zagrożeniu.

Prosiny również o podawanie adresów osob starszych aby miejskie jednostki podczas przewidywanych podtopień mogły udać się z wizytą do nich i sprawdzić czy wszytko jest w porządku.