XXXV sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXXV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny), w dniu  14 września 2021 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie:  opinii projektu rozbudowy skrzyżowania ulic Ćwiklińskiej, Aleksandry i Telimeny w Krakowie.

Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

Druk Nr 3 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie:  budowy parkingu podziemnego na osiedlu Na Kozłówce

Druk Nr 4 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie:  remontu drogi wewnętrznej na działce nr 274/19 obr. 100 jednostka ewidencyjna Podgórze

Druk nr 5 (projekt zarządu) w sprawie: podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2022 roku.

Druk nr 6 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok.

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji