XXXVI sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXXVI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny) w dniu  12 października  2021 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

Druk Nr 2 (projekt Komisji Architektury)   w sprawie: opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa dwusegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, układem dróg wewnętrznych wraz z miejscami postojowymi, ciągami pieszymi, wiatą śmietnikową oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 599/5 i 1378 obr. 53 Podgórze przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie”

Druk Nr 3  (projekt Komisji Architektury)   w sprawie: wydania opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, układem dróg wewnętrznych wraz z miejscami postojowymi, ciągami pieszymi, wiatą śmietnikową oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 599/5 obr. 53 Podgórze przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie”

Druk nr 4  (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: opinii projektu organizacji ruchu na ul. Dygasińskiego, Gersona, Szara, prosta, Śnieżna, Promienna, Muzyków, Górników, Na Wrzosach, Snycerska, Jasieńskiego, Nad Potokiem, Bieżanowska, Anny Libera, Popławskiego, Anrdusikiewicza, Bielskiego, Legionów, Morawiańskiego w Krakowie.

Druk Nr 5 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie: zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii nr 133 

Druk nr 6 (projekt zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2021-2023. 

Druk Nr 7 (projekt zarządu) w sprawie:   korekty  środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2021 roku.

Druk Nr 8 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

Druk nr 9 (projekt zarządu) w sprawie: opinii wniosku zgłaszanego w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Z KULTURĄ NA TY- OD MALUCHA DO SENIORA”.

Druk nr 10 (projekt zarządu) w sprawie: opinii wniosku zgłaszanego w ramach Inicjatywy Lokalnej pn. „Zróbmy sobie święta !”.

Druk Nr 11 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok.

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji